Rogell Kennel


Vi Minnes

Sha Zhen Can V'char Ming Rogell

Rogell's Ka-Mho-Mille

Født: 01.06.2001

Mer om Mille

Rogells Fhe-Ra-Rhi

Født: 03.02.1995

Mere om Fhe-Ra-Rhi

 

N uch Rogell`s Hiir-De-Mar

Født: 27/5-1998

Mere om Mar

 

Rossi

Født: 27/9-1992

Mere om Rossi

(N UCH Scanline's Master Festus x N UCH Jo-Mo Seng Kye)

 Født: 08.05.1984

NUCH Top Dog`s Princess Sang-Bar-Ri

(NORD UCH Karamain Emir-Dali-Khan x Top Dogs Princess Zangla)