NYHETER/NEWS
2022

4 Valper født 31/3-2022
3 Hanner + 1 Tispe